Kompetencecenter Grønnevang er et af Hillerød Kommunes specialpædagogiske undervisningstilbud inden for folkeskolens rammer.
 
Tilbuddet er for elever i den undervisningspligtige alder med særlige behov fra Hillerød Kommune, der gennem PPR er visiteret til det.
 
Tilbuddet er opdelt i 2 klasserækker for
  1. Elever der er i generelle indlæringsvanskeligheder
  2. Elever der er i specifikke indlæringsvanskeligheder inden for tale - læse - sprog.*
*Elever fra andre kommuner kan også optages i tilbuddet, når eleven har behov for et specifikt undervisningstilbud inden for tale-læse-sprog-området og hjemkommunens PPR har visiteret til en plads i Kompetencecentret.
 
Vi har ligeledes Hillerød Kommunes it- rygsækkurser for elever, der pga. svære læse/stavevanskeligheder fra Hillerød Kommunes 5., 7. og 9. klassetrin vurderes at have gavn af at lære at benytte kompenserende it-hjælpemidler for at fremme udbyttet af skolegangen.

 
Henvendelse vedr. Kompetencecentrets tilbud kan ske ved at maile til daglig leder Grethe Juul, grju@hillerod.dk eller på skolens telefon 72327300