Indskrivning
 
Vi holder informationsmøde vedrørende de kommende børnehaveklasser på Jespervej og Nødebo i oktober 2019. Nærmere information om sted og tidspunkt kommer.
 
På Grønnevang Skole er man lige velkommen, om man starter hos os "fra starten" eller om man er tilflytter/overflytter fra en anden skole.
I underpunkterne til venstre kan du se vores folder "Velkommen til Indskolingen på Grønnevang Skole" samt oplysninger om Informationsaftner vedrørende kommende 0. klasser.
Indskrivning til 0. klasse foregår på www.indskrivning.dk
 
Vedrørende indskrivning til skolestart, kontakt skolens kontor 72 32 73 02
 
Vedrørende øvrig indskrivning til indskolingen (0.-5. klasse) kontakt afdelingslederne:

Jespervej - Jamie Stevensson jast@hillerod.dk 
Jespervej - Eva Konring ekol@hillerod.dk
Nødebo - Mette Vibeke Schmidt mschm@hillerod.dk
 
Vedrørende øvrig indskrivning til udskolingen (6.-9.klasse) kontakt afdelingslederne:
 

Østervang - Lars Hellesen lahe@hillerod.dk