Kompetencecenter Grønnevang er et af Hillerød Kommunes specialpædagogiske undervisningstilbud inden for folkeskolens rammer.
 
Tilbuddet er for elever i den undervisningspligtige alder med særlige behov fra Hillerød Kommune, der gennem PPR er visiteret til det.
 
Tilbuddet er opdelt i 2 klasserækker for
  1. Elever der er i generelle indlæringsvanskeligheder
  2. Elever der er i specifikke indlæringsvanskeligheder inden for tale - læse - sprog.*
*Elever fra andre kommuner kan også optages i tilbuddet, når eleven har behov for et specifikt undervisningstilbud inden for tale-læse-sprog-området og hjemkommunens PPR har visiteret til en plads i Kompetencecentret.
 
Vi har ligeledes Hillerød Kommunes it- rygsækkurser for elever, der pga. svære læse/stavevanskeligheder fra Hillerød Kommunes 5., 7. og 9. klassetrin vurderes at have gavn af at lære at benytte kompenserende it-hjælpemidler for at fremme udbyttet af skolegangen.
 
Du kan læse mere om kompetencecentrets arbejde og tilbud ved at klikke på menupunkterne yderst til venstre.
 
 
Henvendelse vedr. Kompetencecentrets tilbud kan ske ved at maile til daglig leder Grethe Juul grju@hillerod.dk eller på skolens telefon 72 32 73 00